လိပ်စာ

Reach Out Myanmar (လူတိုင်းအတွက် စိတ်ပညာ)

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အတိုင်ပင်ခံ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

တိုက် ၃၁၊ အခန်း ၁၆၊ တတိယထပ်၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ

ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

Facebook

Reach Out Myanmar – လူတိုင်းအတွက်စိတ်ပညာ
(https://www.facebook.com/ReachOutMyanmar)

အီးမေးလ်

ရုံးဖွင့်ချိန်

တနင်္လာ              ပိတ်ရက်
အင်္ဂါ                    နံနက် ၁ဝနာရီမှ ညနေ ၅နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူး                 နံနက် ၁ဝနာရီမှ ညနေ ၅နာရီ
ကြာသပတေး      နံနက် ၁ဝနာရီမှ ညနေ ၅နာရီ
သောကြာ            နံနက် ၁ဝနာရီမှ ညနေ ၅နာရီ
စနေ                    နံနက် ၁ဝနာရီမှ ညနေ ၅နာရီ
တနင်္ဂနွေ             ပိတ်ရက်